ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΩ ΔΟΚΕΙ
ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ


Διακύρηξη
Όραμα
Δράσεις
Αρχές
Αξίες
Στόχος

                              Σοφιστική Σχολή


    Η Σοφιστική σχολή θα λειτουργεί κατά την διάρκεια του έτους, με πρωτοβουλία μελών με σπουδή και ειδίκευση στον τομέα της πολιτικής επιστήμης, της δημόσιας ομιλίας και ρητορικής τέχνης, και της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης. Θα παραδίδονται μαθήματα δημόσιας ομιλίας, τεχνικές λόγου, άρθρωσης, πολεμικής επιχειρημάτων. Επίσης μαθήματα δημοκρατικού πολιτεύματος, θεσμών, σύγκριση πολιτευμάτων, δημοκρατίας Αθηνών και άλλων πόλεων, σχέση Δημοκρατίας και νεώτερων πολιτικών συστημάτων, πολιτική επιστήμη, και Αρχαία Ελληνικά. Διάρκεια παράδοσης μία ώρα. Στο δικτυακό χώρο θα γίνεται ανάρτηση της ύλης στην αντίστοιχη ενότητα. Υπεύθυνοι της διεξαγωγής είναι οι άρχοντες. Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα την τρίτη και τέταρτη νόμιμη Εκκλησία κάθε Πρυτανείας, με το πέρας των εργασιών και έχουν διάρκεια μίας ώρας. Τα ετήσια δίδακτρα της Σοφιστικής Σχολής θα ορίζονται από τους διδάκτορες. Η εγγραφή στην σχολή δεν είναι υποχρεωτική για τα μέλη, αλλά προαιρετική.Νόμοι
Ποινές - Δικαιώματα
Κοινωνική - Οικονομική Πολιτική
Σοφιστική Σχολή
Συνδρομές - Εισφορές


Επιστροφή