ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΩ ΔΟΚΕΙ
ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ


Διακύρηξη
Όραμα
Δράσεις
Αρχές
Αξίες
Στόχος
 
Στρατιωτική Θητεία των Πολιτών          

 

 

Στα 18 κλεισμένα αρχίζει η στρατιωτική θητεία, η οποία είναι διετής και για τα δύο φύλα. Δεν υπάρχει ο θεσμός της αναβολής της στρατιωτικής θητείας και η ιδιότητα του πολίτη δηλαδή η δυνατότητα συμμετοχής στην Εκκλησία του Δήμου αποκτιέται με το πέρας της στρατιωτικής θητείας. Ακόμα και τα πρόσωπα με ειδικές ανάγκες κάνουν τη στρατιωτική θητεία με εναλλακτικό τρόπο. Εξαιρούνται οι έγγυες· δεν απαλλάσσονται όμως· θα κάνουν τη θητεία τους αργότερα, όπως νόμος θα ορίσει. Άλλωστε η γενική κατευθυντήρια τεκνοποιητική άποψη της πόλης είναι: να τεκνοποιούν οι πολίτες/ισσες μετά τα 30, για να αποφευχθεί ο υπερπληθυσμός. Πάντως στα 20 κλεισμένα κάθε νέος και νέα έχουν δικαίωμα παρουσίας και ψήφου στην Εκκλησία του Δήμου.

          Ο πρώτος χρόνος της στρατιωτικής θητείας γίνεται μέσα στην περιοχή της πόλης και oι στρατευμένοι/ες κοιμούνται στα σπίτια τους, εκτός αν οι ανάγκες της υπηρεσίας απαιτήσουν άλλο διακανονισμό. Η θητεία της χρονιάς αυτής συνίσταται κυρίως στην αστυνόμευση της πόλης αλλά και στη γενική γνώση και εξοικείωση με τα όπλα, όσο αυτό θα θεωρείται αναγκαίο. Τη δεύτερη χρονιά υπηρετούν στον ελληνικό στρατό, όπου και όπως το κεντρικό κράτος το αποφασίσει. Η πόλη παρέχει τουλάχιστο 500 άτομα 250 νέους και 250 νέες στο ελληνικό στράτευμα.

Ενηλικίωση. Στα κλεισμένα 20 οι νεαροί πολίτες/ισσες έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στην Εκκλησία του Δήμου, αλλά δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν το λόγο· ακούν μονάχα. Στα 30 κλεισμένα έχουν δικαίωμα να μιλήσουν στην Εκκλησία του Δήμου και να κληρωθούν ή να εκλεγούν σε κάποιο από τα αξιώματα της πόλης.

Κοινωνική θητεία. Στα 20-21 κάθε νεαρός/ή πολίτης/ισσα κάνει την κοινωνική του θητεία υπηρετώντας σε βρεφικό σταθμό.

 

 

A. KONTOΣ

φιλόλογος-γλωσσολόγος, νομικός, κοινωνιολόγος.

 

 

 

Νόμοι
Ποινές - Δικαιώματα
Κοινωνική - Οικονομική Πολιτική
Σοφιστική Σχολή
Συνδρομές - Εισφορές


Επιστροφή