ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΩ ΔΟΚΕΙ
ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ


Διακύρηξη
Όραμα
Δράσεις
Αρχές
Αξίες
Στόχος

    Ο Σύλλογος Κράτος Δήμων στοχεύει σε βάθος χρόνου σε 4.000 μέλη-Πολίτες. Ήτοι 25 σε κάθε Δήμο,  125 σε κάθε Φρατρία 400 Πολίτες σε κάθε μία απο τις 10 Φυλές. Εξ αυτών θα συσταθεί αρχικά Βουλή 50 βουλευτών, Ηλιαία 600 Ηλιαστών, 10 ρχοντες και το κύριο σώμα της Εκκλησίας του Δήμου που θα συνέρχεται περίπου στο 1/8 της δύναμής του σε κάθε Εκκλησία ήτοι 500 μέλη σε ανοικτό ή κλειστό προσδιορισμένο χώρο. Μέχρι την ανάδειξη των οργάνων τα ιδρυτικά μέλη θα εκτελούν χρέη Φυλοβασιλέα με την βοήθεια Φρατριαρχών και αυτοί με την σειρά τους Δημάρχων θα εγγράφουν μέλη στον Εκκλησιαστικό Πίνακα-Μητρώο. Παράλληλα θα λειτουργεί σε προσδιορισμένο χώρο για τα μέλη και στον διαδυκτιακό η Σχολή Σοφιστικής.Νόμοι
Ποινές - Δικαιώματα
Κοινωνική - Οικονομική Πολιτική
Σοφιστική Σχολή
Συνδρομές - Εισφορές


Επιστροφή