ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΩ ΔΟΚΕΙ
ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ


Διακύρηξη
Όραμα
Δράσεις
Αρχές
Αξίες
Στόχος

                              Συνδρομές    Η ένταξη και άσκηση του πολιτικού δικαιώματος στο Κράτος των Δήμων είναι δικαίωμα όλων των πολιτών. Το ύψος των συνδρομών για την οργάνωση του συλλόγου και την ενίσχυση του ταμείου για νομική εκπροσώπηση, κοινωνική αρωγή προς τα μέλη, αποζημίωση βουλευτών, επικοινωνία, θα οριστεί με την συνήθη διαδικασία. Το ύψος των συνδρομών ορίζεται με γνωμάτευση-προβούλευμα της Βουλής μετά από εισήγηση Πολίτη-μέλους. Το προβούλευμα ακολούθως συζητείται στην Εκκλησία του Δήμου και ακολουθεί ψήφισμα. Έως την ημερομηνία εκλογών και κληρώσεων οργάνων και την σχετική απόφαση της Εκκλησίας δεν υπάρχουν συνδρομές.

                               Εισφορές    Τα μέλη ανάλογα με την κλίμακα εισφορών θα κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες: Πεντακοσιομέδιμνοι, Ιππείς, Ζευγίτες, Θήτες. Όλες οι εισφορές διαχειρίζονται από τα ίδια τα μέλη, με κληρωτές αρχές. Όλες οι εισφορές ελέγχονται από τα ίδια τα μέλη, στην μηνιαία «επιχειροτονία» με ανακλητές αρχές. Έως την ημερομηνία εκλογών και κληρώσεων και την σχετική απόφαση της Εκκλησίας δεν γίνονται δεκτές εισφορές.Νόμοι
Ποινές - Δικαιώματα
Κοινωνική - Οικονομική Πολιτική
Σοφιστική Σχολή
Συνδρομές - Εισφορές


Επιστροφή