ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΩ ΔΟΚΕΙ
ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ


Διακύρηξη
Όραμα
Δράσεις
Αρχές
Αξίες
Στόχος
 
Πολιτογράφηση της Πόλης Κράτος      

 Πολίτες είναι οι μόνιμοι κάτοικοι. Επειδή το πιθανότερο είναι να υπάρχουν πολλοί που θα θελήσουν να κατοικήσουν μια τέτοια πόλη η επιλογή τους θα γίνει με κλήρωση ανάμεσα στους Έλληνες υπηκόους που θα έχουν κάνει τη σχετική αίτηση. Ο αριθμός των πολιτών κυμαίνεται γύρω από τις 25.000 μέχρι τις 30.000, με τους φιλοξενούμενους και επισκέπτες θα φτάνει καμιά φορά και τις 35.000, ενώ οι δυνατότητες της όλης οικονομικής της αυτάρκειας θα πρέπει να αγγίζουν τη διατροφή 50.000.

          Δεν ευνοείται η πολυτεκνία αλλά και η ατεκνία φορολογείται περισσότερο. Το ιδεατό κατά τον Πλάτωνα ήταν τετραμελής οικογένεια: πατέρας, μητέρα, ένα αγόρι κι ένα κορίτσι. Φυσικά προβλέπεται να υπάρχει η δυνατότητα να ζουν στην κάθε πόλη και μεγαλύτερες αλλά και μικρότερες οικογένειες από τις τετραμελείς.

          Τα ζευγάρια που χωρίζουν α) διαμορφώνουν το σπίτι που ήδη υπάρχει με τρόπο ώστε να μπορέσουν να διαμείνουν στον ίδιο χώρο όλοι β)  παρέχονται διευκολύνσεις, έτσι ώστε καθένας να ζήσει σε δικό του σπίτι.

          Η επιμέλεια και φροντίδα των παιδιών των διαζευγμένων ανήκει και στους δύο γονείς. Αν δεν υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στο ζευγάρι για το πού και με ποιον θα ζήσουν τα παιδιά, ο νόμος θα υποχρεώνει κάθε γονιό να αναλαμβάνει για έξι μήνες το χρόνο την επιμέλεια και τη φροντίδα των παιδιών και της περιουσίας τους, γιατί δεν είναι σωστό να επιβαρύνεται, όπως συνήθως γίνεται τώρα, η γυναίκα. Διατροφή δεν επιδικάζεται, γιατί ο κάθε γονιός θα καρπώνεται το μέρος του ενιαύσιου εισοδήματος της περιουσίας των κοινών τους παιδιών, όσο μέρος του έτους έχει αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών. Διαιτησία ή δικαστήριο θα καθορίζει τις λεπτομέρειες για την κάθε περίπτωση, αν οι γονείς δε μπορούν να λύσουν μόνοι τους το πρόβλημα.

          Είναι αποδεκτές οι μονογονεϊκές οικογένειες και δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα παιδιά είτε είναι με γάμο είτε είναι χωρίς γάμο είτε είναι  θετά. Επειδή όμως είναι πιο σωστό για τα παιδιά να μεγαλώνουν με την επίβλεψη και των δύο γονιών και πιο δίκαιο για τη γυναίκα να μην αφήνεται μόνη της να σηκώνει όλα τα κοινωνικά βάρη των παιδιών, γίνεται επίκληση στην επιστήμη. Η σημερινή επιστήμη μπορεί, με βάση το D.N.A., να εντοπίσει, με απόλυτη βεβαιότητα, τον πατέρα κάθε παιδιού. Έτσι κάθε γυναίκα, που έχει αποκτήσει παιδί χωρίς γάμο, έχει το δικαίωμα να υποδείξει τον ή τους πατέρες των παιδιών της, η επιστήμη εξακριβώνει την αλήθεια και ο πατέρας, αν είναι πολίτης της πόλης αναλαμβάνει απέναντι στα παιδιά του τις ίδιες υποχρεώσεις που θα προέκυπταν από ενδεχόμενο γάμο με τη μητέρα των παιδιών του. Αν ο πατέρας είναι απλός κάτοικος της πόλης ισχύουν ανάλογα. Για τον πολίτη άλλης πόλης του ίδιου τύπου ελληνικής η κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνει προσπάθεια να αναπτυχθεί διαπολεϊκό δίκαιο. Για άλλες περιπτώσεις θα γίνεται η εξακρίβωση του πατέρα και το πρόβλημα θα λύνεται με βάση το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο που ισχύει.

          Όταν υπερκεράννυται ο αριθμός των 20.000 πολιτών αρχίζει να διαφαίνεται η περίπτωση ίδρυσης νέας πόλης. Η νέα πόλη δημιουργείται συνήθως από πολίτες εθελοντές της ίδιας ή άλλων πόλεων του ίδιου τύπου, που έχουν ξεπεράσει τις 20.000 πολίτες, ή από άλλους πολίτες Έλληνες. Γίνεται προσπάθεια στη νέα πόλη να υπάρχουν όλες οι ηλικίες.

                            

Οι κάτοικοι χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

          α΄) Οι μόνιμοι κάτοικοι. Αυτοί είναι Έλληνες υπήκοοι, που έχουν ιδιόκτητη κατοικία μέσα στην πόλη, κτήματα στην ευρύτερη περιοχή της πόλης και έχουν μεταφέρει τα πολιτικά τους δικαιώματα στην πόλη.

          β΄) Οι άλλοι Έλληνες υπήκοοι που έχουν ακίνητη περιουσία ή εργάζονται στην πόλη ή την περιοχή της.

          γ΄) Οι ομογενείς ξένοι υπήκοοι που έχουν ακίνητη περιουσία ή εργάζονται στην πόλη ή την περιοχή της.

          δ΄) Ξένοι υπήκοοι που έχουν ακίνητη περιουσία ή εργάζονται στην πόλη ή την περιοχή της πάνω από ένα χρόνο.

          ε΄) Οι φιλοξενούμενοι των πάρα πάνω κατηγοριών ή όσοι εργάζονται στην πόλη ή την περιοχή της λιγότερο από ένα χρόνο.

          στ΄) Όσοι μένουν στην πόλη πάνω από ένα χρόνο κι ας μην εργάζονται.

          ζ΄) Οι υπόλοιποι, οι οποίοι και κατατάσσονται στην κατηγορία των ξένων.

           Το 1/10 των πολιτών δύναται να είναι μη Έλληνες υπήκοοι πρώτης γενιάς.

          Το 1/5 των εκάστοτε πολιτών δύναται να είναι κάτοικοι της β΄ κατηγορίας.

          Το 1/5 των εκάστοτε πολιτών δύναται να είναι κάτοικοι της γ΄ κατηγορίας.

          Οι κάτοικοι των κατηγοριών δ΄, ε΄, στ΄, και ζ΄ δεν δύνανται να είναι περισσότεροι από το 1/5 των εκάστοτε πολιτών.

Η φιλοξενία.  Κάθε ξένος πληρώνει κάποιο συμβολικό ποσό (μετοίκιο) ανάλογο με το χρόνο διαμονής του στην πόλη. Όλες οι δημοτικές παροχές θεαμάτων είναι δωρεάν για όλους όσοι βρίσκονται στην πόλη. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι δωρεάν για όλους τους μόνιμους κάτοικους, και τους φιλοξενούμενους των πολιτών.

          Οι πρώτες 48 ώρες είναι δωρεάν, χωρίς μετοίκιο, για όλους.

          Υπάρχουν ξενοδοχεία στην πόλη αλλά και στα σπίτια έχει προβλεφθεί ξενώνας και κάθε πολίτης μπορεί, αν θέλει -αλλά και πρέπει να θέλει- να φιλοξενεί ξένους και γιατί ενδεχόμενα θα το κάνει με πληρωμή και γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος να διαδοθούν τα ελληνικά ιδεώδη της φιλοξενίας και της Δημοκρατίας.

          Φιλοξενούμενοι από πολίτες δεν πληρώνουν μετοίκιο. Επίσης δεν πληρώνουν μετοίκιο και οι κάτοικοι  των κατηγοριών β΄-στ΄.

           Σε καθένα από τα 12 διαμερίσματα της πόλης υπάρχουν δημοτικές κατοικίες-ξενώνες που μπορούν να νοικιασθούν σε μη πολίτες. Το σύνολο αυτών των ξένων σε κάθε διαμέρισμα δε μπορεί να υπερβαίνει το 1/5 των πολιτών του. Οι ξένοι αυτοί μπορούν να νοικιάσουν δημοτική γη και να την καλλιεργήσουν ή να ιδρύσουν βιομηχανία/τεχνία.  Μετά κατοίκηση πέντε ετών κάθε ξένος έχει δικαίωμα να πολιτογραφηθεί, αν ξέρει ικανοποιητικά την ελληνική γλώσσα και ιστορία.

 

 

A. KONTOΣ

φιλόλογος-γλωσσολόγος, νομικός, κοινωνιολόγος.

 

 

 

Νόμοι
Ποινές - Δικαιώματα
Κοινωνική - Οικονομική Πολιτική
Σοφιστική Σχολή
Συνδρομές - Εισφορές


Επιστροφή