ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΩ ΔΟΚΕΙ
ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ


Διακύρηξη
Όραμα
Δράσεις
Αρχές
Αξίες
Στόχος

          Κοινωνική πολιτική του Συλλόγου για τα μέλη.    Βασικό μέλημα του Συλλόγου Κράτος Δήμων είναι η πρόνοια και η αλληλεγγύη για τα μέλη πολίτες. Ο Σύλλογος Κράτους Δήμου οφείλει να προστατεύει τα μέλη του από εξωγενή αίτια που έχουν στόχο την παρακώλυσή του από την ενεργό πολιτική συμμετοχή. Επίσης να διευκολύνει τα μέλη του για την απρόσκοπτη ανεμπόδιστη ελευθερία της πολιτικής συμμετοχής τους με κάθε νόμιμο μέσο. Δια τούτο ο Σύλλογος προβλέπει κονδύλι για ζητήματα σχετικά με αγωγές κατά προσώπων φορέων η νομικών προσώπων που με αθέμιτα μέσα, βία, εκβιασμό, απειλή, εμποδίζουν την ελεύθερη συμμετοχή των μελών στην Εκκλησία του Δήμου. Ο Σύλλογος από τις εισφορές προβλέπει κονδύλι επιχορήγησης σε χρήμα ή σε είδος στα μέλη του που βρίσκονται σε οικονομική ένδεια ή είναι άστεγα. Φροντίζει με την αρωγή του Άρχοντα Βασιλέα, του Φυλοβασιλέα της Φυλής του, την μελέτη του προβλήματος και την εύρεση της κατάλληλης λύσης: υλική βοήθεια, αναζήτηση φορέων, φιλοξενία, εύρεση εργασίας κλπ. Το σκεπτικό είναι πώς τα μέλη πρέπει να απολαμβάνουν ήρεμο βίο ώστε να συμμετέχουν χωρίς έγνοιες στις δημοκρατικές διαδικασίες του Συλλόγου. Το ύψος του κονδυλίου θα ορίζεται με την συνήθη διαδικασία. Ο Σύλλογος προβλέπει επίσης με τον ίδιο τρόπο την δημιουργία κονδυλίου για την επιδότηση των απόρων μελών του ώστε να επιβοηθούνται στην δημοκρατική συμμετοχή τους. Το σκεπτικό πίσω από αυτή την πρόβλεψη είναι ότι απαραίτητο συστατικό μιας δημοκρατικής κοινωνίας είναι η διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας. Ο Σύλλογος προβλέπει την δημιουργία Ταμείου περί αδυνάτων για ασφαλίσεις των παιδιών των μελών ή ορφανών παιδιών μελών μέχρι την ενηλικίωση τους. Υπεύθυνος είναι ο Πολέμαρχος σε συνεργασία με τους Φυλοβασιλείς. Στα μέλη που έχουν εργαστεί φανερά για την αύξηση της φυλής και με αυτόν τον τρόπο έχουν συμβάλει στην αύξηση των εσόδων, ή επιτυχώς έχουν εργαστεί ως άρχοντες ή πολίτες για την εξασφάλιση δωρεών εισφορών ο σύλλογος προβλέπει έπαθλα που θα οριστούν με την συνήθη διαδικασία. Πρόθεση του Συλλόγου δεν είναι οι στείρες ατομικές παροχές αλλά το όφελος του συνόλου των Δημοτών ως κύριο γνώμονα. Δια της αύξησης των εσόδων του Συλλόγου και της προσχώρησης ικανού αριθμού μελών με τις κατάλληλες δεξιότητες, ο Σύλλογος με τα αρμόδια όργανα θα επιδιώξει σε συνεργασία με φορείς, την δημιουργία αθλοπαιδιών κατά τις παραδόσεις του Αθηναϊκού Δήμου, Παναθήναια αλλά και αρχαίων θεατρικών παραστάσεων. Ο Σύλλογος δεν θα αρκεστεί μόνο στην οικονομική αρωγή και αλληλεγγύη των μελών, αλλά και στην πνευματική και ηθική γαλούχηση, ως αντιστάθμισμα της υλιστικής αλλοτρίωσης και ηθικής εξαθλίωσης των ημερών. Στα πλαίσια αυτά θα κινηθεί και η εκπαίδευση των μελών στα πολιτεύματα, την δημοκρατία, την ρητορική και δημόσια ομιλία δια της ενάρξεως της σοφιστικής σχολής.

                  Οικονομική Πολιτική του Συλλόγου.    Ο Σύλλογος Κράτος Δήμου χρηματοδοτείται εσωτερικά με σκοπό την αυτονομία, αυτοτέλεια και αυτάρκεια που διακρίνει μια δημοκρατική κοινωνία. Η εσωτερική χρηματοδότηση προέρχεται από τα ιδρυτικά του μέλη και από τις συνδρομές και εισφορές των μελών. Προσβλέπει και σε υγιείς χρηματοδοτήσεις, ιδιωτών, κρατικούς φορείς, προβλεπόμενες συμβατές επιδοτήσεις από Ε.Ε. Ο.Η.Ε. για εκδημοκρατισμό, πολιτιστικές εκδηλώσεις (Θεατρικούς, μουσικούς, αθλητικούς αγώνες). Για την οργάνωσή τους στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Συλλόγου θα αναζητηθούν Λειτουργοί, ιδιώτες ή εταιρείες που θα εγκριθούν από την Εκκλησία του Δήμου με την συνήθη διαδικασία. Σε περίπτωση απόρριψης δεν θα γίνονται δεκτοί όποια και αν είναι η εισφορά. Για την οργάνωση του χορού των δραματικών παραστάσεων χορηγοί. Για την οργάνωση των αθλητικών αγώνων κατά τα Αθηναϊκά πρότυπα, Γυμνασιάρχες. Για την πραγματοποίηση ετήσιας Δημόσιας Εστίασης από ιδία έσοδα του Συλλόγου. Η εύρεση χορηγού η γυμνασιάρχη κάθε φυλής αποτελεί ευθύνη της φυλής σε συνεργασία με τον Επώνυμο άρχοντα.Νόμοι
Ποινές - Δικαιώματα
Κοινωνική - Οικονομική Πολιτική
Σοφιστική Σχολή
Συνδρομές - Εισφορές


Επιστροφή