ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΩ ΔΟΚΕΙ
ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ Διακύρηξη
Όραμα
Δράσεις
Αρχές
Αξίες
Στόχος
          Πλάνο δράσης πολιτικής εταιρείας
 

  Ο αντικειμενικός στόχος της παρούσας ιστοσελίδας του συλλόγου Κράτος Δήμων που διανύει τον 10ο χρόνο λειτουργίας του είναι η πολιτική οργάνωση των δήμων από την βάση για την μεταβολή του πολιτεύματος σε Δημοκρατία μέσα από συνταγματική μεταρρύθμιση που θα αναλάβει πολιτική εταιρεία εντεταλμένη από τις εκκλησίες των δήμων των πόλεων-νομών που θα ασκούν την εξουσία. Καλείστε να αλλάξετε τις τύχες μας και να καθορίσετε  τον προορισμό της χώρας μας και την μοίρα του δυτικού πολιτισμού.

   http://www.dimokratia.org/html/ethniki_diakyvernisi.html

Σκοπός:  μεταβολή του πολιτεύματος σε δημοκρατία

Τακτική:  διενέργεια ενότητας δημοψηφισμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο          (επικοινωνία του ως έρευνα τάσεων)

Μέσο:     σύνταξη πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικού προγράμματος

         απο τον λαό

Φορέας:   σύσταση πολιτικής εταιρείας

 

                                    ΣΤΑΔΙΟ Α:

1)    Ίδρυση Κεντρικού Συντονιστικού και Γραμματείας για την κατάρτιση καταστατικού αρχών δημοκρατικών εσωτερικών διαδικασιών κανόνων  -κεφ 23ο σελ 157-163 του εγχειριδίου Κράτος δήμων. ( Επόπτες 4) (εθελοντική συμμετοχή)

 

2)    Επιτροπή Επεξεργασίας* αριθμός μελών  10 (6+4 επόπτες)

     (με διορισμό)

 

3)    Συντονιστικό Δράσεων: (διά κλήρου)

 

α) διενέργειας δημοψηφίσματος**

 

β) πολιτικής περιοδείας στους δήμους της Αττικής***

 

(Όλα τα όργανα  ανακλητά δι’ απλής πλειοψηφίας)

 

  •  συνερχόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα 

  • (τήρηση απουσιολογίου- κριτήριο απαρτίας - ταμείο).

  • έκτακτες συνεδριάσεις για έκτακτα θέματα.  

  • αφού εξαντλήσουμε τις δυνατότητες συναίνεσης αποφασίζουμε με απλή πλειοψηφία.

  

 

                                Τακτικό πλάνο :

           (για την εξεύρεση των στελεχών δημοτικών πυρήνων)

 

Προ-διαφήμιση με αφίσες στην κεντρική πλατεία του δήμου

Απο τις 9:00 πμ έως στις 12:00 ημέρα Σάββατο διατεταγμένη ομάδα άνω των 5 και έως 10 ατόμων διανέμει σχετικό μονοσέλιδο έντυπο σε άντρες γυναίκες μέσης ηλικίας 18-55 με προτίμηση 25-45 και συμπληρώνει αιτήσεις εγγραφών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα γνωρίζουν:

πως "διενεργουμε συσταση  πολιτικής εταιρείας δια της εξεύρεσης στελεχών που θα διενεργήσει  δημοψήφισμα¨'

Δίνουν τα στοιχεία τους συμπληρώνοντας αίτηση εγγραφής μελους.****

Εαν εγκριθεί και μετά απο συναντηση γνωριμίας οπου θα δώσουν στα γραφεία της πολιτικής εταιρείας ή στους δημοτικούς πυρήνες σύντομη προ διατυπωμένη συνέντευξη (δες σελ 212 παράγραφο προυποθέσεις μητρώου αποφασίζεται η ενταξή τους στην στελέχωση της οργάνωσης οπου υπογράφουν την αποδοχή του καταστατικού κανονισμου λειτουργίας. (κεφ. 23ο σελ 157-163 του εγχειριδίου Κράτος δήμων).

 

 

                                     ΣΤΑΔΙΟ Β

 

Πολιτική δράση

 

 Μετά την στελέχωση και παράλληλα την μεταφορά του μοντέλου οργάνωσης απο την βάση σε καθε πόλη-νομό της χώρας για υλοποίηση του απο τοπικά στελέχη του νομού απαιτείται:

η  παρουσία σε μόνιμη εβδομαδιαία βάση καθε Σάββατο απο τις 9:00 πμ έως στις 12:00 κάθε τοπικού πυρήνα  ομαδαρχών και τοπικών "δημάρχων" σε κάθε δήμο στην κεντρική του πλατεία για την ένταξη πολιτών σε δημολόγια με την ιδια μέθοδο και το ίδιο υλικό.****

Τό μήνυμα τώρα ειναι η σύσταση πολιτικά οργανωμένων δήμων: "Η πολιτική εταιρεία  θα συστήσει κληρωτές αρχές των εγγεγραμένων μελών της σε τοπικό και εθνικο επίπεδο για την παραγωγή ψηφισμάτων που θα κατευθύνουν το πρόγραμμα της".

 

  

 

                                 ΣΤΑΔΙΟ Γ

 

           (Κρίσιμη μάζα- είσοδος στο κοινοβούλιο)

 

Η κρίσιμη μάζα για κάθοδο σε εκλογές της πολιτικής εταιρείας και την τύποις μετατροπή της για λόγους κοινοβουλευτικής νομιμότατος στην μορφή κόμματος ορίζεται στους 100.000 εγγεγραμμένους ήτοι στο 1% της εκλογικής βάσης. θα τριπλασιάσει την βάση πολιτών που θα γίνει εκλογική μεσω των μονίμων εβδομαδιαιων Κυριακάτικών συνελεύσεων της σε χώρους αθλητικων γηπέδων ένα ανά νομό καί των παρουσιών της σε καθε κεντρική πλατεία σε ολους τους δήμους της χώρας μεχρι τις εκλογές.   

 

Η πολιτική εταιρεία θα εισέλθει στον κοινοβουλευτικό αγώνα με αμεσοδημοκρατικους όρους για τον έλεγχο και την αποτροπή διάβρωσης της:

 

1) κληρωτούς υποψήφιους βουλευτές.

 

2) διάρκεια θητείας ενός έτους και ανανέωσή του σώματος με νέα κλήρωση από τά μέλη της πολιτικής εταιρείας.

 

3) πολύαρχα όργανα.

 

4) καταβολή στην  πολιτική εταιρεία του κοινοβουλευτικού  μισθού πέραν ενός συμφωνημένου ίσου με τις αποδοχές που θα είχαν από την καθημερινή τους εργασία ως αποζημίωση.

 

4) πρόγραμμα πολιτικής κατεύθυνσης εκ του διενεργηθέντος  λαϊκού δημοψηφίσματος.

 

5) Σκοπός αποκλειστικά και μόνο η  μεταβολή του πολιτεύματος σε δημοκρατία με την ανάληψη της κυβέρνησης μέσα από συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις. Θα πραγματοποιηθεί με  συνταγματική μεταρρύθμιση για την εκχώριση νομοθετικών δικαστικών και εκτελεστικών λειτουργιών στους πολιτικούς δήμους σε εθνικό επίπεδο υπο τον συντονισμό Άνω βουλής ως διάδοχη μεταβατική κυβέρνηση.

6) συνταγματική διάλυση της βουλής και επακόλουθη de facto αυτοκατάργηση των κομμάτων από την λειτουργία της Συνέλευσης των Πολιτών και των οργάνων της σε εθνικό (Άνω βουλή) και τοπικό επίπεδο νομών (εκκλησίες των δήμων κεφ. 26 εγχειρίδιο κράτος δήμων "η εθνική κυβέρνηση των πόλεων".)

 

 

 

                               Σημειώσεις

 

*αρμοδιότητες:

 

α)κατάρτιση εθνικού ερωτηματολογίου σε ενότητες : εθνικά θέματα, θέματα εξωτερικής πολιτικής, περιβάλλοντος, ενέργειας, μεταναστευτικό, υγείας, παιδείας κλπ.(υπάρχει πρότυπο ερωτηματολογίου για μετασκευή)

β)υποβολή μελέτη κόστους.

γ)ανάθεση για διενέργεια του σε επαγγελματική εταιρεία ερευνών πόρτα-πόρτα με χρήση εκπαιδευμένων από εμάς δημοσκόπων.

 

(σημ.: Σε περίπτωση ανέφικτου να καταβληθεί κόστους διενέργειας του δημοψηφίσματος "έρευνα τάσεων" εναλλακτικά διενέργεια του από εθελοντές δημοσκόπους που θα βρούμε εμείς και την χρήση ειδικής για τον σκοπό ιστοσελίδας).

 

**Η έρευνα είναι επώνυμη και το δείγμα θα πληροί προϋποθέσεις για την συμπλήρωσή του. Με το πέρας της συμπλήρωσης θα δίνεται η δυνατότητα εγγραφής των δημοτών ως μελών του πολιτικού δήμου που ανήκουν με υπογραφή καταστατικού κανονισμού λειτουργίας (παράρτημα εγχειριδίου κράτος δήμων) και θα ζητείται προαιρετικά έρανος συμβολής στο κόστος του δημοψηφίσματος με παροχή απόδειξης καταβολής του ποσού και παροχή ταυτότητας μέλους από την πολιτική εταιρεία.

 

*** επιλογή πιλοτικών δήμων της Αττικής με στόχο την εξεύρεση στελεχών της πολιτικής εταιρείας

  30 0ργανωτές 1 για κάθε 5 αδερφούς δήμους

150 στρατολόγοι -δήμαρχοι 1 για κάθε αττικό δήμο

(σημ.: για να καλυφτούν 150 δήμοι με μια ομάδα απαιτούνται 150/4=37 εβδομάδες ήτοι 3 χρόνια συνεπώς με επιλογή και παραγωγή νέων ομάδων εργασίας θα ολοκληρώσουμε συντομότερα την στελέχωση)

 

****Η ψυχολογική προσέγγιση κανόνες επαφής της ομάδας εργασίας με τους δημότες βρίσκεται σελ 135-136 κεφ. αγωγή του νέου πολίτη στο εγχειρίδιο Κράτος δήμων

 

(ανάλυση του πλάνου κεφ. 24 σελ 165-174 "Η λύση στον εκλογικό μας εγκλωβισμό. Η δική μας επανάσταση")

 http://www.dimokratia.org/html/i-diki_mas_epanastasi.html

 

 

 

 

για να προμηθευτείτε το εγχειρίδιο εδώ:

https://www.politeianet.gr/books/9786185218119-purobetsis-maximos-lampros-iwritegr-kratos-dimon-258849

 

Για να συμμετάσχετε εθελοντικά στην συντονιστική επιτροπή στείλτε email στο: info@dimokratia.org με τίτλο "σύσταση πολιτικής εταιρείας"

και  στοιχεία επικοινωνίας με ονοματεπώνυμο έως και την 31/12/201.

 

 ΚΡΑΤΟΣ ΔΗΜΩΝ

 

 

Νόμοι
Ποινές - Δικαιώματα
Κοινωνική - Οικονομική Πολιτική
Σοφιστική Σχολή
Συνδρομές - Εισφορές


Επιστροφή