ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΩ ΔΟΚΕΙ
ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ Διακύρηξη
Όραμα
Δράσεις
Αρχές
Αξίες
Στόχος

           Αυθεντικές πηγές για την Δημοκρατία

 

Η έννοια της Δημοκρατίας ως έννοια δόθηκε άπαξ και διαπαντός απο αυτούς που την παρήγαγαν ήτοι τους αρχαίους προγόνους. Είναι οι άνθρωποι που την ζήσανε, οι σύγχρονοί της ανεξάρτητα απο την θέση που είχανε απέναντί σε αυτό το πολίτευμα. Στον σύγχρονο εκμαυλισμό της επιφυλλίδος, πλήστοι «μαθαίνουνε» μια στρεβλή εικόνα της δημοκρατίας απο «άριστους» πολέμιους της ταγμένων ώς επι τo πλείστoν στις ιδεολογίες των δύο άκρων. Για το πολίτευμα της Δημοκρατίας οι μόνες αξιόπιστες πηγές είναι οι παρακάτω:

 

Αριστοτέλους : Πολιτικά

Αριστοτέλους : Αθηναίων Πολιτεία

Δημοσθένους : Κατά Τιμοκράτους

Αισχίνους : Κατά Τιμάρχου

Αισχίνους: Κατά Κτησιφώντος

Ισοκράτους: Παναθηναϊκός

Λυσίας : Ολυμπιακός και υπέρ Αδυνάτου

Πλάτωνος: Πρωταγόρας – Νόμοι

Ανδοκίδου : Περί Μυστηρίων

Ανδοκίδου: Κατά Αλκιβιάδου

Αντιφώντος: Τετραλογία

Δεινάρχου : Κατά Δημοσθένους

Ισαίου : Περί του Κλεωνύμου κλήρου

Λυκούργου : Κατά Λεωκράτους

Υπερίδου : Υπερ Ευξενίππου

Υπερίδου : Κατά Αθηνογένους

 

Κράτος Δήμων

 

 

 

 

Νόμοι
Ποινές - Δικαιώματα
Κοινωνική - Οικονομική Πολιτική
Σοφιστική Σχολή
Συνδρομές - Εισφορές


Επιστροφή