ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΩ ΔΟΚΕΙ
ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ


Διακύρηξη
Όραμα
Δράσεις
Αρχές
Αξίες
Στόχος

    O Σύλλογος Κράτος Δήμων είναι αυστηρά προσηλωμένος στην αποκάθαρση του παρανοημένου και παραδομένου στην σύγχρονη στηλίτευση και σκύλευση, όρου και έννοιας Δημοκρατία, και την απόδοσή του στον αρχικό της προορισμό. Tο όραμα του Συλλόγου Κράτος Δήμου είναι η δημιουργία πλαισίου διενέργειας πολιτικής παιδείας με στόχο την μετατροπή του σημερινού ιδιώτη σε πολίτη. Το σύνολο των δράσεων συντείνει και συνεργεί σε διαδικασίες και πρακτικές που ίστανται μακριά από την αχαλίνωτη οικονομική εκμετάλλευση και την κρατική απαξίωση και ισοπέδωση των ατόμων, για την προαγωγή ελεύθερων δίκαιων πειθαρχημένων συστημάτων και ανθρώπων. Με γνώμονα το δικαίωμα στην διαφορά, την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα, την πειθαρχία στις συμφωνημένες αρχές, επιδιώκουμε τα μέγιστα αγαθά της δημοκρατίας, την ισηγορία, την ισονομία και την ισοκρατία.Νόμοι
Ποινές - Δικαιώματα
Κοινωνική - Οικονομική Πολιτική
Σοφιστική Σχολή
Συνδρομές - Εισφορές


Επιστροφή