ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΩ ΔΟΚΕΙ
ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ Διακύρηξη
Όραμα
Δράσεις
Αρχές
Αξίες
Στόχος

Οικονομικές Αρχές Δημοκρατίας-Κοινοβουλευτισμού

 

Δημοκρατία

Οι οικονομικές αρχές της Δημοκρατίας συμπεραίνονται βασικά από τα ακόλουθα αρχαία κείμενα: α) τον Όρκο των Αθηναίων Πολιτών, β) την Αθηναίων Πολιτεία του Αριστοτέλη, γ) τα Πολιτικά του Αριστοτέλη, και δ) τη Ρητορική του Αριστοτέλη.

 

          Η γενική οικονομική αρχή είναι ότι το συνολικό εισόδημα της πόλης, το οποίο βέβαια προέρχεται κυρίως από τη φορολόγηση των πλούσιων πολιτών, διανέμεται στις πενέστερες τάξεις των πολιτών, μέσω των λειτουργιών και της απασχόλησης στο δημόσιο όσων από τους  πολίτες το επιθυμούν. Έτσι επιδιώκεται -και πετυχαίνεται σε μεγάλο βαθμό-η αυτάρκεια. Από αυτή τη γενική αρχή απορρέουν και συγκεκριμενοποιούνται οι ακόλουθες επιμέρους οικονομικές αρχές:

 Αρχή πρώτη. Οι ασθενέστερες οικονομικές τάξεις είναι αφορολόγητες. Οι πιο εύρωστες οικονομικές τάξεις επωμίζονται με τακτική και έκτακτη φορολόγηση τα κρατικά οικονομικά βάρη και την ευημερία της πόλης.

Αρχή δεύτερη. Η φορολογία είναι βασικά άμεση. Η έμμεση είναι σπάνια και εφαρμόζεται μόνο σε είδη πολυτελείας εισαγώγιμα και ποτέ σε είδη πρώτης ανάγκης.

Αρχή τρίτη. Οι τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης υπόκεινται σε αυστηρή διατίμηση.

Αρχή τέταρτη. Οι τιμές  των  ειδών πολυτελείας ελέγχονται κι αυτές και δεν είναι δυνατό να ξεπεράσουν κάποιο ανώτατο όριο προσιτό και σε ασθενέστερα βαλάντια.

Αρχή πέμπτη. Οι εξαγωγές γενικά απαγορεύονται, αν δεν έχουν ικανοποιηθεί οι ανάγκες των πολιτών.

Αρχή έκτη. Απαγορεύεται η επίδειξη πλούτου.

Αρχή έβδομη. Δεν υπάρχει ποτέ προσωποκράτηση για ιδιωτικά   χρέη. Για χρέη προς το δημόσιο υπάρχει προσωποκράτηση αλλά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

 

Κοινοβουλευτισμός

          Οι οικονομικές αρχές του κοινοβουλευτισμού  συμπεραίνονται    βασικά από τα σύγχρονα Συντάγματα και τους νόμους.

 

Η γενική οικονομική αρχή είναι ότι ο καθένας επιδιώκει με κάθε μέσο τον πλουτισμό του, μέσα σ' ένα πνεύμα υποθετικής ελευθερίας. Από όλα αυτά απορρέουν και συγκεκριμενοποιούνται οι ακόλουθες επιμέρους οικονομικές αρχές:

Αρχή πρώτη. Οι ασθενέστερες οικονομικές τάξεις επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών βαρών.

 Αρχή δεύτερη. Η φορολογία είναι κυρίως έμμεση.

Αρχή τρίτη. Υπάρχει προσωποκράτηση για χρέη.

 

Αλέξανδρος Κόντος

Νόμοι
Ποινές - Δικαιώματα
Κοινωνική - Οικονομική Πολιτική
Σοφιστική Σχολή
Συνδρομές - Εισφορές


Επιστροφή