ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΩ ΔΟΚΕΙ
ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ






Διακύρηξη
Όραμα
Δράσεις
Αρχές
Αξίες
Στόχος
 
 Οικολογικές λύσεις της Πόλης Κράτους      

 

          Η αντιπυρική οργάνωση και προστασία στηρίζεται στην πρόληψη περισσότερο και λιγότερο στη θεραπεία. Βέβαια το δημοκρατικό πολίτευμα με τις καθορισμένες οικιστικές προδιαγραφές αποτρέπει κάθε οικοπεδοποίηση, που είναι και η βασική αιτία των δασικών πυρκαγιών. Πάντως κι εδώ εφαρμόζεται πάλι το πνεύμα του πολυκεντρισμού και της αξιοποίησης μικρών αντιπυρικών ομάδων. Οι μικρές αντιπυρικές ομάδες ενεργούν ένα είδος προληπτικού ανταρτοπόλεμου κατά της πυρκαγιάς.

          Αποφεύγονται οι μεγάλοι δασικοί δρόμοι, για να μην καταστρέφεται το δάσος. Οι δασικές περιοχές χωρίζονται σε τετράγωνα με πλευρά 10.000 μ. Στο κέντρο κάθε τέτοιου τετραγώνου κατασκευάζεται αντιπυρική φωλιά, η οποία περιλαμβάνει: 1) υπόγειο καταφύγιο εφοδιασμένο με τρόφιμα και πόσιμο νερό, 2) εγκαταστάσεις όπου θα μπορούν να ζήσουν άνετα 20 άτομα, 3) τρεις μεγάλες δεξαμενές στις οποίες κατά τους βροχερούς μήνες μαζεύονται τα βρόχινα νερά και 4) ελικοδρόμιο σε ειδικές περιπτώσεις που η πρόσβαση στη φωλιά δεν είναι δυνατή πεζή ή με ζώα.

          Η μία δεξαμενή είναι χτισμένη μαζί με την αντιπυρική φωλιά, οι άλλες δύο είναι χτισμένες μία στο χαμηλότερο σημείο του τετραγώνου και μία στο ψηλότερο. Η χαμηλότερη δεξαμενή είναι εφοδιασμένη με καταθλιπτική υδραντλία που λειτουργεί με τον άνεμο, έτσι ώστε το νερό να μεταβιβάζεται στην ψηλότερη κάθε φορά που φυσάει.

          Στην αντιπυρική φωλιά μένουν 10 τουλάχιστο στρατιώτες-πυροφύλακες και πυροφυλάκισσες. Η θητεία σε κάθε αντιπυρική φωλιά διαρκεί μόνο ένα μήνα, για να περάσουν από αυτές όλοι οι νέοι και οι νέες και να μάθουν να αγαπούν και να φροντίζουν το δάσος. Κατά τα άλλα ισχύει ό,τι ισχύει για τις αρχές: το ίδιο πρόσωπο δεν ξανακάνει βάρδια στην ίδια αντιπυρική φωλιά. Κάθε πρώτη και 16 του μήνα αλλάζουν τα μισά πρόσωπα της βάρδιας, έτσι ώστε να μην υπάρχει κενό εμπειρίας.

          Κατά τη μη πυρικής επικινδυνότητας εποχή (1 Οκτωβρίου-30 Απριλίου) στη φωλιά παραμένουν τέσσερα άτομα. Κατά την εποχή της πυρικής επικινδυνότητας (1 Μαΐου-30 Σεπτεμβρίου) τα άτομα στη φωλιά φτάνουν μέχρι τα 20, ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής και ιδιαίτερα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι πυροφύλακες, εφόσο δεν υπάρχει φωτιά: 1)  επιτηρούν το δάσος· 2) δημιουργούν με βάση σχέδιο, που φυσικά παίρνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του εδάφους, δίκτυο από μονοπάτια και παράλληλες σωληνώσεις, έτσι ώστε σε περίπτωση φωτιάς να γίνει δυνατή η προσέγγιση στην εστία της, αλλά και η υποχώρηση προς τη φωλιά· σε περίπτωση πυρκαγιάς προσπαθούν να αξιοποιήσουν το νερό των δεξαμενών και καταφεύγουν στο καταφύγιο σε περίπτωση ανάγκης, δεν προσπαθούν να φύγουν μέσα από τις φλόγες· 3) καθαρίζουν το δάσος από τα φύλλα και τα κλαδιά που τεμαχισμένα και σαπισμένα γίνονται φυσικό λίπασμα χρήσιμο για τις καλλιέργειες.

 

Η ανακύκληση. Προβλέπεται κάθε είδους ανακύκληση. Για παράδειγμα, υπάρχουν 14 στεγανοί βόθροι, ένας για κάθε μήνα, και δύο αναπληρωματικοί, που δέχονται τα λύματα όλης της πόλης. Τα λύματα μετά από τον κατάλληλο χρόνο σήψης χρησιμοποιούνται για άρδευση και λίπανση των καλλιεργειών και του εδάφους γενικότερα και αποφεύγεται η λίπανση με τεχνητά λιπάσματα.

          Τα όμβρια νερά συλλέγονται από περιμετρικό σύστημα αποχέτευσης στο οποίο καταλήγουν οι όμβριες αποχετεύσεις όλης της πόλης. Με καταθλιπτικές υδραντλίες που λειτουργούν με αιολική ενέργεια συλλέγονται σε υπερυψωμένο φράγμα και χρησιμεύουν για ύδρευση μετά από διήθηση.

          Η πόλη θα χειρίζεται μόνη της το θέμα των απορριμμάτων της.

 Η ανακύκληση εφαρμόζεται πιο εύκολα στη μικρή πόλη. Το βρόχινο νερό θα καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες της μικρής πόλης και η ανακύκληση όλων των υλικών θα επιλύσει πλήθος προβλημάτων δυσεπίλυτων -αν όχι ανεπίλυτων- στις μεγάλες πόλεις. Εδώ γίνεται σωστή αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και, χωρίς σπατάλη των φυσικών πόρων, μπορούν να εφαρμοσθούν όλες οι τεχνικές για τη χρήση των πηγών κάθε ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η ηλιακή, η αιολική, οι υδατοπτώσεις.

 

 

A. KONTOΣ

φιλόλογος-γλωσσολόγος, νομικός, κοινωνιολόγος.

 

 

 

Νόμοι
Ποινές - Δικαιώματα
Κοινωνική - Οικονομική Πολιτική
Σοφιστική Σχολή
Συνδρομές - Εισφορές


Επιστροφή