ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΩ ΔΟΚΕΙ
ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ


Διακύρηξη
Όραμα
Δράσεις
Αρχές
Αξίες
Στόχος

    Υπέρτατος Θεσπισμένος Νόμος του Συλλόγου Κράτος Δήμων από την πρώτη μέρα λειτουργίας του είναι η Γραφή Παρανόμων. Κάθε πιθανή παράνομη πρόταση της Συνέλευσης των Πολιτών μπορεί να ελέγχεται από ένα πολίτη. Η ευθύνη αναζητείται σε αυτόν που πρότεινε το ψήφισμα και παρέσυρε την συνέλευση των πολιτών. Ως νόμοι του Συλλόγου ορίζονται οι διατάξεις του Εσωτερικού κανονισμού και του καταστατικού του. Ακολούθως η Γραφή Προεδρική. Κάθε πιθανή παράνομη πρόταση της Βουλής του Συλλόγου μπορεί να ελέγχεται από ένα πολίτη. Η ευθύνη αναζητείται στην Βουλή που δεν υπογράμμισε ότι η πρόταση αντίκειται σε υφιστάμενο νόμο. Επίσης στον Επιστάτη των Πρυτάνεων που επέτρεψε τέτοια συζήτηση. Αν μέλος πολίτης καταδικαστεί τρεις φορές με γραφή παρανόμων από το εσωτερικό δικαστήριο καταδικάζεται σε ατιμία ήτοι στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του μέλους.
    Όλα τα μέλη του Συλλόγου είναι ίσα απέναντι στους Νόμους του Συλλόγου Κράτος Δήμων. Ένας και μόνο νόμος επιτρέπεται για κάθε ζήτημα. Κάθε τροποποιημένος νόμος καταργεί τον προηγούμενο. Αυτό γίνεται με την ετήσια διαδικασία της επιχειροτονίας νόμων. Οι νόμοι του συλλόγου Κράτος Των Δήμων είναι δύο ειδών: α) αυτοί που ορίζουν την σχέση των μελών και β) αυτοί που ορίζουν την σχέση των μελών προς τα όργανα και τις αρχές του Συλλόγου. Οι πρώτοι πρέπει να είναι ήπιοι και επιεικείς προς το συμφέρον των μελών και οι δεύτεροι αυστηροί προς τα όργανα και τις αρχές ώστε να αδυνατούν να βλάψουν το σύνολο των μελών.Νόμοι
Ποινές - Δικαιώματα
Κοινωνική - Οικονομική Πολιτική
Σοφιστική Σχολή
Συνδρομές - Εισφορές


Επιστροφή