ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΩ ΔΟΚΕΙ
ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ


Διακύρηξη
Όραμα
Δράσεις
Αρχές
Αξίες
Στόχος
 
Η φορολόγηση

  

 Κάθε ενήλικος πολίτης φορολογείται κατ' αρχή με το ένα δέκατο του εισοδήματος σε είδος ή σε χρήμα, αφού αφαιρεθεί ένα μέρος των εσόδων για έξοδα προσωπικά ή οικογενειακά.

 Η φορολόγηση. Κάθε ενήλικος πολίτης φορολογείται κατ' αρχή με το ένα δέκατο του εισοδήματος σε είδος ή σε χρήμα, αφού αφαιρεθεί ένα μέρος των εσόδων για έξοδα προσωπικά ή οικογενειακά.

          Δεν υπάρχει έμμεση φορολογία.

Οι κάτοικοι χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

          α΄) Οι μόνιμοι κάτοικοι. Αυτοί είναι Έλληνες υπήκοοι, που έχουν ιδιόκτητη κατοικία μέσα στην πόλη, κτήματα στην ευρύτερη περιοχή της πόλης και έχουν μεταφέρει τα πολιτικά τους δικαιώματα στην πόλη.

          β΄) Οι άλλοι Έλληνες υπήκοοι που έχουν ακίνητη περιουσία ή εργάζονται στην πόλη ή την περιοχή της.

          γ΄) Οι ομογενείς ξένοι υπήκοοι που έχουν ακίνητη περιουσία ή εργάζονται στην πόλη ή την περιοχή της.

          δ΄) Ξένοι υπήκοοι που έχουν ακίνητη περιουσία ή εργάζονται στην πόλη ή την περιοχή της πάνω από ένα χρόνο.

          ε΄) Οι φιλοξενούμενοι των πάρα πάνω κατηγοριών ή όσοι εργάζονται στην πόλη ή την περιοχή της λιγότερο από ένα χρόνο.

          στ΄) Όσοι μένουν στην πόλη πάνω από ένα χρόνο κι ας μην εργάζονται.

          ζ΄) Οι υπόλοιποι, οι οποίοι και κατατάσσονται στην κατηγορία των ξένων.

 

          Το 1/10 των πολιτών δύναται να είναι μη Έλληνες υπήκοοι πρώτης γενιάς.

          Το 1/5 των εκάστοτε πολιτών δύναται να είναι κάτοικοι της β΄ κατηγορίας.

          Το 1/5 των εκάστοτε πολιτών δύναται να είναι κάτοικοι της γ΄ κατηγορίας.

          Οι κάτοικοι των κατηγοριών δ΄, ε΄, στ΄, και ζ΄ δεν δύνανται να είναι περισσότεροι από το 1/5 των εκάστοτε πολιτών.

           Κάθε άλλος κάτοικος (κατηγ. β΄-στ΄) συμβάλλει ανάλογα στα έσοδα της πόλης με φορολογία στην ακίνητη περιουσία του και στο εισόδημά του από εργασία μέσα στην περιοχή της πόλης. Μόνο η πόλη αυτού του είδους μπορεί να αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή. Γιατί από τη μια μεριά στη μικρή πόλη εφαρμόζεται αποτελεσματικότερα η αντίστροφα προοδευτική φορολόγηση και από την άλλη ο νόμος της αντίδοσης αποτρέπει τον παράνομο πλουτισμό και υποχρεώνει κάθε πολίτη/ισσα να υποβάλλει ειλικρινή φορολογική δήλωση.

          Ισχύει ο νόμος της αντίδοσης.

          Τα κτήματα των ανήλικων δε φορολογούνται. Έτσι ο άτεκνος πολίτης και κάθε άτεκνος κάτοικος της πόλη πληρώνει το 1/10 της παραγωγής του κτήματός του ή των εμπορικών ή άλλων κερδών του, ενώ ο πολύτεκνος έχει μεγαλύτερη συνολική παραγωγή, γιατί καλλιεργεί και τα κτήματα των παιδιών του, αλλά πληρώνει φόρο μόνο για το προσωπικό του κτήμα. Όταν κάποιος ενηλικιωθεί και κάνει τη στρατιωτική και την κοινωνική του θητεία, έχει δικαίωμα να αποκτήσει δικό του ενδιαίτημα και να καλλιεργήσει μόνος του το κτήμα του· και διευκολύνεται με ιδιαίτερα ευνοϊκό δάνειο· αρχίζει όμως να πληρώνει φόρους.

          Η πόλη, σα σύνολο, συμβάλλει στα έσοδα του Ελληνικού Κράτους πληρώνοντας τουλάχιστο το 1/400 του ετήσιου προϋπολογισμού που αποφασίζει η κεντρική εξουσία του Ελληνικού Κράτους.

          Κάθε καινούργια πόλη είναι αφορολόγητη μέχρι πληθυσμό 10.000 πολιτών με τις οικογένειές τους. Από 10.001 μέχρι 20.000 κατοίκους πληρώνει φόρο στο Ελληνικό Κράτος 1/800 του Κρατικού Προϋπολογισμού. Από 20.001 πληρώνει το 1/400 του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η πόλη δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί προσέλευση νέων κατοίκων, αν δεν έχει συμπληρωθεί το ανώτατο όριο.

Μόνο η πόλη αυτού του είδους μπορεί να αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή. Γιατί από τη μια μεριά στη μικρή πόλη εφαρμόζεται αποτελεσματικότερα η αντίστροφα προοδευτική φορολόγηση και από την άλλη ο νόμος της αντίδοσης αποτρέπει τον παράνομο πλουτισμό και υποχρεώνει κάθε πολίτη/ισσα να υποβάλλει ειλικρινή φορολογική δήλωση.

  

A. KONTOΣ

φιλόλογος-γλωσσολόγος, νομικός, κοινωνιολόγος

 

         

 

 

Νόμοι
Ποινές - Δικαιώματα
Κοινωνική - Οικονομική Πολιτική
Σοφιστική Σχολή
Συνδρομές - Εισφορές


Επιστροφή