ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΩ ΔΟΚΕΙ
ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ


Διακύρηξη
Όραμα
Δράσεις
Αρχές
Αξίες
Στόχος

    Οι δράσεις του Συλλόγου Κράτος Δήμων εστιάζονται στην εκπόνηση μελετών του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, Αρχών Δημοκρατίας & εκδημοκρατισμού με σειρά μαθημάτων και διαλέξεων. Στην εκμάθηση της ρητορικής Τέχνης και Δημόσιου λόγου. Στην εκμάθηση της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης.
    Στην ιστορική έρευνα πτυχών και συνθηκών του Αρχαίου Δημοκρατικού βίου με τις ποικίλες ιδιομορφίες του από πόλη σε πόλη. Στην έρευνα και εκπόνηση μελετών στην πολιτική ψυχολογία και τις πολιτικές επιστήμες. Στην υπεύθυνη ανάληψη πολιτικών ρόλων αυστηρά προσδιορισμένων από την Αθηναϊκή Δημοκρατία και την διεξαγωγή Εκκλησίας του Δήμου σύμφωνα με τα αρχαία πρότυπα. Στην πετυχημένη δημηγορία και την ψήφιση εσωτερικών νόμων με καθολική ισχύ και αποδοχή. Στην ευαισθητοποίηση διάδοση και πληροφόρηση ερευνητών, φορέων, και οργανισμών. Στην τήρηση αρχείου και υλικού από την εμπειρία και πρακτική εφαρμογή της συνέλευσης των Πολιτών. Στην συλλογή πόρων για έξοδα λειτουργίας και παροχής αποζημιώσεων και επιδοτήσεων σε μέλη καθώς και διοργάνωση αθλητικών και θεατρικών εκδηλώσεων. Στην μεταφορά του μοντέλου σε όλες τις πόλεις και την σύσταση Κοινού.Νόμοι
Ποινές - Δικαιώματα
Κοινωνική - Οικονομική Πολιτική
Σοφιστική Σχολή
Συνδρομές - Εισφορές


Επιστροφή