ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΩ ΔΟΚΕΙ
ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ


Διακύρηξη
Όραμα
Δράσεις
Αρχές
Αξίες
Στόχος

    Οι Αρχές που διαπνέουν και εμποτίζουν τον Σύλλογο Κράτος Δήμων είναι η Αυτονομία, Αυτοδικία, Αυτοτέλεια. Αυτονομία Θεσμών και Νόμων, Αυτοδικία Δικαστηρίων, Αυτοτέλεια στην Πολιτική ζωή. Αποτελούν την βάση στην οποία θεμελιώνεται ο εσωτερικός κανονισμός, η δημοκρατική λειτουργία και το καταστατικό του συλλόγου.
    Αρχή του Συλλόγου συνιστά η εξουσία του Δήμου εκ του Δαίμω- νέμω, μοιράζω και του Δαήμων-σοφός, νέμω με σοφία την ισχύ των εξουσιών και κατεπέκταση την ισχύ των ευθυνών και απολαβών, ούτως την ισχύ εκφράσεως και λόγου.
    Σε αντιδιαστολή με άλλα κράτη απορρίπτει την ισχύ του όχλου-λαοκρατία και την ισχύ του ενός τυραννία καθώς και την ισχύ των ολίγων ισχυρών, κεφαλαιοκρατία-ολιγαρχία.
    Αρχή του Συλλόγου είναι ότι η Δημοκρατία, πηγάζει από τον πειθαρχημένο ηθικά Δήμο, διαμέσου του οργάνου της Εκκλησίας των Πολιτών.
    Η εξουσία είναι προσιτή σε κάθε πολίτη. Η αντιπροσώπευση και η εξουσιοδότηση είναι απαράδεκτη διότι οδηγεί στην πολιτική αλλοτρίωση. Αρχή του Συλλόγου είναι ότι οι αρχές είναι κληρωτές εκτός αυτών που απαιτούν ειδικές ικανότητες και δεξιοτεχνίες που είναι αιρετές. Αρχή του Συλλόγου είναι ότι οι αρχές είναι ανακλητές. Αρχή του Συλλόγου είναι ότι η κλήρωση και όχι η εκλογή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της νομής εξουσίας. Αρχή του συλλόγου είναι ότι οι αρχές είναι πολυπρόσωπες και διάρκειας ενός έτους ώστε να μην συγκεντρώνεται δύναμη σε ένα πρόσωπο. Αρχή του Συλλόγου αποτελεί η ατομική και όχι η συλλογική ευθύνη για να προάγεται η υπευθυνότητα στο σύνολο έναντι της ανευθυνότητας της κλίκας. Όλα τα κληρωτά αξιώματα αναλαμβάνονται μία φορά από κάθε μέλος εκτός αυτό του βουλευτικού που μπορεί να αναληφθεί μέχρι δύο φορές. Όλα τα αξιώματα είναι σεβαστά απαραβίαστα διότι συνιστούν φορέα εξουσίας της Συνέλευσης των πολιτών. Ενεργούν κατά εντολή της εξουσίας των πολιτών που είναι σεβαστή και απαραβίαστη. Προσβολή στον φορέα συνιστά προσβολή στην εξουσία του συνόλου.Νόμοι
Ποινές - Δικαιώματα
Κοινωνική - Οικονομική Πολιτική
Σοφιστική Σχολή
Συνδρομές - Εισφορές


Επιστροφή