ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΩ ΔΟΚΕΙ
ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ Διακύρηξη
Όραμα
Δράσεις
Αρχές
Αξίες
Στόχος
 
Αλφάβητο και πολίτευμα

Ποιες  γλώσσες και διάλεκτοι χρησιμοποίησαν πολύ το γραπτό λόγο; Το θέμα είναι κι αυτό πολιτικό. Υπάρχουν τρία πολιτεύματα η Δημοκρατία, η Ολιγαρχία και η Μοναρχία. Η Μοναρχία πραγματοποιείται με τις εντολές του ενός, του μονάρχη. Η Ολιγαρχία εκφράζεται με τη διατύπωση της θέλησης και την ικανοποίηση των συμφερόντων των λίγων· δε χρειάζεται κι αυτή πολύ το γραπτό λόγο. Η αρχαία ελληνική Ολιγαρχία ουσιαστικά ήταν Συρρικνωμένη Δημοκρατία, «Ισόνομη Ολιγαρχία» ονομάζει ο Θουκυδίδης τη Σπάρτη.

Αντίθετα η Δημοκρατία στηρίζεται στη βούληση των πολλών και γι’ αυτό τα μόνα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, για να κερδίσει τη βούληση των πολλών είναι η πειθώ και η δημοσιότητα. Η πειθώ υλοποιείται με την ανάπτυξη της Ρητορικής και η δημοσιότητα υλοποιείται με την καταγραφή των νόμων, των κοινών αποφάσεων, των ψηφισμάτων και ανάρτησή τους σε κοινή θέα. Η πειθώ, η Ρητορική, και η δημοσιότητα έχουν ανάγκη και οι δύο από ένα εύκολο τρόπο γραφής. Έτσι ο μόνος πολιτισμός που ανακάλυψε πως η γλώσσα εκφέρεται με σύμφωνα και φωνήεντα και εφεύρε και εύκολο τρόπο καταγραφής της γλώσσας του είναι ο πολιτισμός που έζησε με δημοκρατικό πολίτευμα.

Η σχέση της Δημοκρατίας και της αλφαβητικής (με σύμφωνα και φωνήεντα) γραφής είναι σχέση αιτίας και αιτιατού, αιτίας και αποτελέσματος. Τέτοιος τρόπος γραφής εμφανίστηκε μόνο στη νότια Ελλάδα και στις πόλεις αποικίες που προήλθαν από αυτό το χώρο. Σ’ όλες αυτές τις πόλεις κι αυτές ακόμα που κυβερνιόνταν από τυράννους υπήρχε τυπικά Εκκλησία του Δήμου και, για να λειτουργήσει η Εκκλησία του Δήμου, έπρεπε να γίνει έγκαιρη δημοσίευση του προγράμματος κάθε εκκλησίας-συνέλευσης, για να προενημερωθούν οι πολίτες και κάποιοι από αυτούς να ετοιμάσουν και λόγο, για τον οποίο θα πληρώνονταν.

Στη Μακεδονία δε βρέθηκαν επιγραφές, γιατί το πολίτευμα ήταν Μοναρχία. Η ελληνικότητα όμως των Μακεδόνων διαφαίνεται από τα ονόματα σε τάφους επωνύμων και από το γεγονός ότι συζητούσαν με τους άλλους Έλληνες χωρίς διερμηνέα. Στην Κύπρο, που ήταν σε περσική υποτέλεια και διοικούνταν από βασιλιάδες και τυράννους χρησιμοποιήθηκε συλλαβική -και όχι αλφαβητική- γραφή μέχρι τον 4ο αι. πριν τη χρονολογία μας, ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν εκεί δημοκρατικά πολιτεύματα.

Νότια Ελλάδα και αποικίες χρησιμοποίησαν τα γράμματα, για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους για δημοσιότητα. Η ύπαρξη του αλφαβήτου έχει διαπιστωθεί από τις επιγραφές που βρέθηκαν σ’ αυτές τις πόλεις και περιοχές του Αρχαίου Ελληνικού Χώρου. Σ’ όλες αυτές τις πόλεις το πολίτευμα ήταν βέβαια δημοκρατία, ίσως συρρικνωμένη, όπως ήταν στη Σπάρτη, αλλά οπωσδήποτε δημοκρατία. Πάντως στις πόλεις με Ολιγαρχία οι επιγραφές ήταν πολύ λιγότερες από όσο στις πόλεις με Δημοκρατία.

  

A. KONTOΣ

φιλόλογος-γλωσσολόγος, νομικός, κοινωνιολόγος.

 

Νόμοι
Ποινές - Δικαιώματα
Κοινωνική - Οικονομική Πολιτική
Σοφιστική Σχολή
Συνδρομές - Εισφορές


Επιστροφή