ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΩ ΔΟΚΕΙ
ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ


Διακύρηξη
Όραμα
Δράσεις
Αρχές
Αξίες
Στόχος

    Οι αξίες που ορίζουν τον Σύλλογο Κράτος Δήμων είναι η Ισηγορία, Ισονομία και Ισοκρατία. Ισηγορία δια ισότητας λόγου και έκφρασης των μελών, Ισονομία δια ισότητας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους, Ισοκρατία δια ισότητας ισχύος των μελών. Αποτελεί κανόνα ότι ή ισότητα στην ισχύ είναι συνθήκη αναγκαία για την ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και έχει ως συνέπεια την ισότητα του λόγου και της έκφρασης και όχι το αντίθετο.
    Ο Σύλλογος Κράτος Δήμων αναγνωρίζει την ελευθερία των πολιτών-μελών ως ύψιστο πολιτειακό αγαθό. Ορίζει την ελευθερία ως αβίαστη και ανεμπόδιστη έκφραση δράσης και γνώμης με σκοπό το συλλογικό καλό(παρρησία). Εναντιώνεται στην δράση και έκφραση με σκοπό το ατομικό καλό(ατομισμό).
    Ο Σύλλογος Κράτος Δήμων αναγνωρίζει την αξιοπρέπεια των πολιτών-μελών ως ελεύθερη έκφραση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας των μελών σύμφωνα με τα Αρχαία ιδεώδη της ευγενούς άμιλλας και του ευ αγωνίζεσθαι. Αντιτίθεται στην αξιοπρέπεια που ορίζεται μόνο από το ύψος της οικονομικής ισχύος.
    Ο Σύλλογος Κράτος Δήμων προκρίνει ως καίρια συστατικά του διαλόγου την απονομή του δικαιώματος του λόγου και την δυνατότητα κατανοήσεως της θέσεως του άλλου.Νόμοι
Ποινές - Δικαιώματα
Κοινωνική - Οικονομική Πολιτική
Σοφιστική Σχολή
Συνδρομές - Εισφορές


Επιστροφή