ΚΡΑΤΟΣ ΔΗΜΩΝ

 Εκκλησία των Πολιτών

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΩ  ΔΟΚΕΙ
     ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ
 
                                                                                                                    http://kratosdimon.blogspot.com

                                                                                                   info@dimokratia.org

                                                                                                                       https://twitter.com/dimokratia_org

 

Διακύρηξη
Όραμα
Δράσεις
Αρχές
Αξίες
Στόχος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ :

 

ΚΡΑΤΟΣ ΔΗΜΩΝ

 

Νόμοι
Ποινές - Δικαιώματα
Κοινωνική - Οικονομική Πολιτική
Σοφιστική Σχολή
Συνδρομές - Εισφορές